Στεγάνωση με αντιριζικό ασφαλτόπανο για εμφύτευση κήπου