Μόνωση- Υγρομόνωση

 Θερμομονώνοντας το εξωτερικό περίβλημα ενός κτιρίου περιορίζονται οι θερμικές απώλειες των
θερμαινόμενων χώρων με αποτέλεσμα την μειωμένη ανάγκη για χρήση συστήματος θέρμανσης και την μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια μέχρι 40% , ενώ μπορεί να φτάσει και το 60%.

Θερμοπρόσοψη

Η βελτίωση της θερμοπροσοψης μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 30-35% ή και
περισσότερο, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και ψύξη αλλά και το αποτύπωμα άνθρακα.

Ανακαινίσεις

Η eco Μονώσεις παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στην ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων.

Mόνωση-Υγρομόνωση

Θερμοπρόσοψη- Αντιρηγματική

Επισκευές κτιρίων

Για την αντιμετώπιση της υγρασίας χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά

  1. Οι ασφαλτικές ή PVC-HDPF – μεμβράνες,
  2. Τα επαλειφόμενα ή εκτοξευόμενα στεγανωτικά υλικά ακρυλικά ή πολυουρεθανικά
  3. Τα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά.
Για τη θερμομόνωση και ηχομόνωση χρησιμοποιούνται τα παρακάτω
  1. Η εξηλασμένη πολυστερίνη
  2. Η διογκωμένη πολυστερίνη
  3. Ο πετροβάμβακας – ο υαλοβάμβακας – το RICOFON

Το καθένα από τα παραπάνω υλικά διαφέρει ως προς την αντοχή του στο χρόνο, την ελαστικότητα του και την πρόσφυση του. Η επιλογή συγκεκριμένου υλικού εξαρτάται από το μέγεθος και το είδος του προβλήματος κάθε φορά.