Μόνωση-Υγρομόνωση

Μόνωση ονομάζουμε τη στεγανοποίηση επιφανειών ώστε να εμποδίζεται η είσοδος νερού, υγρασίας ή θερμότητας στο εσωτερικό ενός
κτιρίου. Μια σωστή λοιπόν μόνωση μας εξασφαλίζει:
Το χειμώνα

● Πολύ μικρή απώλεια θερμότητας έτσι ώστε εύκολα και γρήγορα να έχουμε την επιθυμητή-σταθερή θερμοκρασία, ανεξάρτητα από τις
εξωτερικές διακυμάνσεις.

● Μεγάλη οικονομία πετρελαίου ή ρεύματος (χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού ή πετρελαίου)Αποφυγή σχηματισμού
υγρασιών/μυκητών που οφείλονται στη συμπύκνωση υδρατμών στην κρύα επιφάνεια.
β) Το καλοκαίρι

● Πολύ μικρή είσοδος θερμότητας. Οι μονωμένες επιφάνειες εξασφαλίζουν δροσιά για το καλοκαίρι μειώνοντας ή και εκμηδενίζοντας
την ανάγκη για χρήση κλιματιστικού.

● Τελικά, με τη μόνωση επιτυγχάνεται στο εσωτερικό του κτιρίου μια ουδέτερη θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι! Με εξοικονόμηση
ενέργειας που φτάνει το 65% και που σε συνδυασμό με θερμοπρόσοψη μπορεί να αγγίξει μέχρι και το 70%, η μόνωση είναι η πλέον
συμφέρουσα λύση για έξυπνη οικονομία.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

1.Μόνωση δώματος
2. Θερμο υγρομόνωση δώματος
3. Μόνωση πισίνας και δεξαμενών νερου
4. Μόνωση μπάνιου
5. Μόνωση βεράντας
6. Μόνωση δεξαμενής λυμάτων
7. Στεγάνωση αρμού διαστολής
8. Μόνωση τοιχείων υπογείου
9. Μόνωση μονοπλευρων τοίχων
10. Μονωση φυτεμένου δώματος