Θερμοπρόσοψη- Αντιρηγματική

Θερμοπρόσοψη (θερμομόνωση πρόσοψης) είναι η εξωτερική θερμομόνωση ενός κτιρίου, δηλαδή η εφαρμογή θερμομόνωσης περιμετρικά στην
εξωτερική του πλευρά. Στην εφαρμογή της θερμοπρόσοψης δεν έχει σημασία πόσο παλιό ή καινούριο είναι ένα κτίριο καθώς το ποσοστό επιτυχίας
μπορεί να είναι το ίδιο υψηλό σε κάθε περίπτωση.
Με την εφαρμογή της θερμοπρόσοψης μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η απώλεια της θερμοκρασίας και κατά συνέπεια εξασφαλίζεται μεγάλη
εξοικονόμηση χρημάτων για ψύξη και θέρμανση, εφ όρου ζωής.
Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70%, αν η θερμομόνωση συνδυαστεί με μια σωστή μόνωση του κτιρίου.
Παράλληλα με την εξοικονόμηση ενέργειας που μας εξασφαλίζει μια θερμομόνωση, πραγματοποιείται και ανανέωση-ανακαίνιση του κτιρίου, καθώς
πάνω από τα μονωτικά υλικά τοποθετείται παστώδης χρωμοσοβάς σε χρώμα της επιλογής σας!

● Προστασία τοίχων από υγρασία (δεν επιτρέπεται η εισχώρηση της υγρασίας και υδρατμών στο εσωτερικό του τοίχου)

● Μείωση κόστους συντήρησης κτιρίου καθώς η θερμομόνωση προστατεύει και από ρηγματώσεις

● Εξοικονομείται λειτουργικός χώρος αφού η θερμοπρόσοψη εφαρμόζεται εξωτερικά

● Εξοικονόμηση ενέργειας έως 70%

● Εξωτερική Ανακαίνιση κτιρίου

● Το κτίριο αποκτά ενεργειακή ταυτότητα και αναβάθμιση